Cine suntem

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private este constituit ca persoană juridică de drept public, fiind supravegheat şi controlat de către Comisia de Supraveghere a Sistemul de Pensii Private, fiind înființat în 2012, în baza Legii nr.187/2011.

Valori

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private se ghidează după următoarele principii:

1. SIGURANŢĂ 2. ÎNCREDERE 3. STABILITATE

Extras din Politica de prelucrare a datelor

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP) este constituit ca persoană juridică de drept public, fiind supravegheat și controlat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acesta a fost înființat în anul 2012, în baza Legii nr. 187/2011.

Citeste mai mult

Scop

Scopul Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private este acela de a garanta drepturile participantilor şi ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat şi supravegheat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Misiune

Misiunea Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private este aceea de a compensa pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate şi asigură plata drepturilor participanţilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratori sau furnizorii de pensii private, dupa caz.

Structura organizatorică FGDSPP

Fondul de garantare este administrat de un consiliu de administraţie, compus din 3 membri. Pentru asigurarea conducerii executive a activităţii Fondului de garantare, Consiliul de administraţie numeşte, prin decizie, directorul general.

Citește mai mult

Informații Utile