Legislație

Documentele se pot descărca
Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private OUG 174/2022 - Actualizare Legea nr. 187/2011 Statut Norma nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private Norma nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private Norma nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private ANEXELE Norma nr. 34/2016 privind privind sistemul de raportare contabilă semestrială ı̂n domeniul pensiilor private Norma nr. 7/2017 privind ı̂ntocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private Norma nr. 7/2017 privind ı̂ntocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private ANEXELE Norma nr. 1/2017 privind majorarea sau diminuarea contribuţiilor anuale datorate Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale GHID INDRUMARE Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale