Legislație

Documentele se pot descărca
Statut Anexele nr. A1-A13, B1-B10, C1, C2, D1-D14, E1 şi E2 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private, din 10.04.2017 Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate si/sau supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Norma nr. 8/2019 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private Norma nr. 9/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private Norma nr. 17/2019 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private Norma nr. 19/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private Norma nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private Anexa la Norma nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private din 05.08.2015 Norma 34 / 2016, privind sistemul de raportare contabila semestriala în domeniul pensiilor private, publicata in M.of.620 din 12.08.2016 Norma nr. 1/2017 privind majorarea sau diminuarea contribuţiilor anuale datorate Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private Norma nr. 21/2017 pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013