Politica de prelucrare a datelor

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP) este constituit ca persoană juridica de drept public, fiind supravegheat şi controlat actualmente de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, înființat în anul 2012, în baza Legii nr. 187/2011.

FGDSSPP este înregistrat, în Registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca Operator de date cu caracter personal sub nr. 27178.

Cadrul legal

FGDSSPP, în calitatea sa de Operator de date cu caracter personal, își va respecta obligațiile ce-i rezidă din aplicarea Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), care conferă cadrul normativ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

SCOPUL

FGDSPP prelucrează datele cu caracter personal în scopul garantării drepturilor participanților si ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat si supravegheat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit condițiilor și în limitele stabilite prin Legea nr. 187/2011.

Confidentialitatea

Atât angajații FGDSPP cât şi împuterniciții cu care acesta are încheiate relatii contractuale, au obligativitatea de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal furnizate. Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni operaționale, fiind vorba de servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura tehnologia prin care Operatorul sa-si poata indeplini atributiile legale.

FGDSPP prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace mixte (manuale și automate), în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanei vizate și numai pentru scopurile specificate.

Prin navigarea pe site-ul Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP), pot fi înregistrate numai informaţii sau date personale oferite în mod voluntar.

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, drepturile persoanelor persoanele fizice, a căror date cu caracter personal sunt colectate și/sau prelucrate, beneficiază de dreptul de acces, rectificare, stergere a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul FGDSPP.

In plus, din 25 mai 2018, daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa dpo@fgdspp.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.