Administratori și furnizori de pensii private

Administratorii de fonduri și furnizorii de pensii private autorizaţi de A.S.F. au obligaţia plăţii contribuţiei iniţiale, a contribuţiei anuale, respectiv a contribuţiei majorate, după caz, la Fondul de garantare, precum şi asigurarea plăţii resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcţionarea Fondului de garantare.

Administratori - Pilon III

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private primeşte resurse financiare de la următorii administratori de fonduri de pensii facultative (Pilon III):

Administratori - Pilon IV

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private va primi resurse financiare de la administratorii de fonduri de pensii ocupationale (Pilon IV)

Furnizori pensii

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private va primi resurse financiare de la furnizorii de de pensii private la momentul autorizarii