Cariere

Recrutarea și selecția personalului în F.G.D.S.P.P se face pornind de la nevoile cantitative și calitative de resurse umane care se determină anual, pe baza unui proces riguros de planificare și bugetare pentru a asigura bunul mers al instituției și îndeplinirea misiunii de a garanta drepturile participanților și/sau beneficiarilor prin creșterea încrederii în sistemul de pensii și protejarea intereselor beneficiarilor.

POSTURI DISPONIBILE

DENUMIRE POST NR. POSTURI STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ CERINȚE TERMEN PENTRU DEPUNERE CANDIDATURĂ

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

CV în format Europass
Diplome de studii / certificate 
Copie a actului de identitate al candidatului
Scrisoare de motivație

REGULI DE TRANSMITERE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ:

Dosarele de candidatură se transmit electronic la adresa office@fgdspp.ro printr-un singur mesaj care să cuprindă toate documentele solicitate, scanate și salvate în format .pdf, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului.

ASPECTE GENERALE PRIVIND DERULAREA PROCESULUI DE RECRUTARE:

Dosarele de candidatură incomplete sau care au fost transmise după data limită de depunere a candidaturilor nu vor fi luate în considerare.

Simpla transmitere a dosarelor de candidatură nu presupune acceptarea automată a candidaturii.

Candidații care se califică să participe în următoarea etapă a procesului de recrutare vor fi informați în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea etapei de depunere a dosarelor de candidatură.

Cadrul normativ aferent desfășurării proceselor de recrutare și selecție este Politica de recrutare și selecție a personalului în F.G.D.S.P.P..