Anunțuri

Comunicat 17.02.2023
Anunțurile active vor putea fi descărcate in termen de 30 de zile de la termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură.
Avand in vedere asigurarea unui proces transparent pentru selectarea numirii Directorului General al FGDSPP, cu contract de mandat, în baza OUG 174/14.12.2022, gasiti mai jos criteriile de selectie si anexele aferente.
Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatura este 27.02.2023 ora 17.00