Schema de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Pilonul 2 FGDSPP Garantează Fonduri de pensii administrate privat În schema de garantare sunt incluse toate fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), autorizate de ASF. care oferă o garanție impusă de lege conform Art.135, alin(2) din Legea 411/2004, cu modificările și completările ulterioare : „(2) Suma totală cumulată pentru pensia privată, nu poate fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, diminuate cu penalitățile de transfer și comisioanele legale. La această dată fondurile de pensii care oferă garanții participanților și beneficiarilor sunt următoarele : Citește mai mult
Pilonul 3 FGDSPP Garantează Fonduri de pensii facultative În schema de garantare sunt incluse toate fondurile de pensii facultative (Pilonul III) autorizate de ASF, care oferă o garanție asumată prin prospectul schemei de pensii facultative în baza Legii 204/2006 cu modificările și completările ulterioare. La această dată fondurile de pensii care oferă garanții participanților și beneficiarilor sunt următoarele : Citește mai mult