Schema de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Pilonul 2 FGDSPP Garantează Fonduri de pensii administrate privat În schema de garantare sunt incluse toate fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), autorizate de ASF. care oferă o garanție impusă de lege conform Art.135, alin(2) din Legea 411/2004, cu modificările și completările ulterioare : „(2) Suma totală cumulată pentru pensia privată, nu poate fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, diminuate cu penalitățile de transfer și comisioanele legale. La această dată fondurile de pensii care oferă garanții participanților și beneficiarilor sunt următoarele : Citește mai mult
Pilonul 3 FGDSPP Garantează Fonduri de pensii facultative În schema de garantare sunt incluse toate fondurile de pensii facultative (Pilonul III) autorizate de ASF, care oferă o garanție asumată prin prospectul schemei de pensii facultative în baza Legii 204/2006 cu modificările și completările ulterioare. La această dată fondurile de pensii care oferă garanții participanților și beneficiarilor sunt următoarele : Citește mai mult
Pilonul 4 FGDSPP Garantează Fonduri de pensii ocupationale Fondul de garantare compensează pierderile participanților și/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuțiilor, cât și după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligațiile asumate și asigură plata drepturilor participanților ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii ocupaționale. La această dată nu sunt fonduri de pensii ocupaționale care oferă garanții participanților și beneficiarilor. Citește mai mult